IT uzlabojumiem veselības nozarē tērēs € 5 miljonus

Nacionālais veselības dienests (NVD) par pieciem miljoniem eiro īstenos projektu, kurā no 2018.gada līdz 2021.gadam plānots uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu veselības nozarē.

Projektā iecerēts nodrošināt veselības informācijas sistēmu integrāciju, veselības nozares datu apstrādi, ārstniecības personu un iedzīvotāju apziņošanu, pacientu identifikāciju, ārstniecības pakalpojumu pilnveidi, kā arī veselības nozares procesu elektronizāciju kopumā.

Kā norāda Veselības ministrija (VM), projekts tiks finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, un tā kopējais finansējums ir pieci miljoni eiro, no tiem 2018.gadā projekta īstenošanai paredzēti 295 000 eiro, 2019.gadā – 1 150 000 eiro, 2020.gadā – 1 150 000 eiro, bet 2021.gadā – 2 405 000 eiro.

Projekta mērķi ir veicināt ārstniecības pakalpojumu kvalitāti, samazināt administratīvo slogu, uzlabot veselības nozares pārvaldību un uzraudzību, kā arī veicināt publiskās pārvaldes efektivitāti. Mērķu īstenošanai paredzēta virkne uzdevumu, tostarp, piemēram, nodrošināt pilnveidotu informācijas komunikāciju tehnoloģiju atbalstu ambulatoro procesu veikšanai un iespēju saņemt attālinātu ārsta konsultāciju, kā arī ieviest vienotu valsts atmaksāto veselības pakalpojumu rindu un pacientu reģistrāciju, elektronizētu medicīniskā nāves cēloņa reģistrāciju, uzlabotu medicīnisko dokumentu pārvaldību un paātrinātu ziņošanas procesu par infekcijas slimībām.

Vienlaikus VM norādījusi uz vairākām būtiskām problēmām esošajā situācijā. Kā vienu no risināmajām problēmām ministrija min to, ka informācija par ambulatorās un stacionārās ārstniecības epizodēm tiek saņemta novēloti, kā rezultātā tā ne vienmēr ir pieejama Vienotās veselības nozares informācijas sistēmā uzreiz pēc manipulācijas veikšanas. Projekta ietvaros paredzētie uzlabojumi paredz reģistrēt faktu par manipulāciju uzreiz pēc tās veikšanas, attiecīgo medicīnisko dokumentāciju pievienojot vēlāk, norāda VM.

Pēc VM paustā, patlaban pacientam nav iespējas arī attālināti un droši autorizēt ārstniecības personas piekļuvi savai medicīniskajai informācijai, ja šī ārstniecības persona nav attiecīgā pacienta ģimenes ārsts. Projektā iecerēts izveidot mehānismu šādas autorizācijas saņemšanai.

Tāpat VM norāda uz trūkumiem laboratorijas izmeklējumu rezultātu aprakstīšanā, dokumentu apritē un parakstīšanā, saziņā starp pacientu un ārstu, kā arī recepšu izrakstīšanā. NVD projektā meklēs iespējas šos trūkumus novērst un daudzus procesus padarīt efektīvākus un ērtākus gan pacientam, gan ārstam.